O RESTAUROVÁNÍ GLÓBŮ

 

Digitalizace glóbů je mimo jiné také masivní a jednoduchá dostupnost objektu a jejich dlouhodobá ochrana. Staré glóby bývají poškozené a znečištěné, proto je nezbytné je nejprve zrestaurovat, aby byly čitelné. Mapová sbírka PřF UK v roce 2013 na vlastí náklady objednala restaurování vybraných glóbů.


Jednalo se o dva vzácné glóby Blaeu G. J.: Globus terrestris(1602) a Seutter M.: Globus coelestis (1710). Poškození bylo značné. Povrch obou glóbů byl zakryt silnou vrstvou ulpělých nečistot, lakový kryt narušený. Mechanickým atakem vznikla na obou glóbech řada trhlin, které zasahovaly až do sádrového podloží. V krajích takových trhlin se papírový polep odděloval od podložky a hrozil další nárůst ztrát.


Restaurátorské práce zdařile provedl RNDr. Miroslav Široký, CSc. Glóby byly vyčištěny, praskliny zajištěny, ztráty v papírovém pokryvu byly doplněny a povrch byl opatřen novým lakem.
Výsledkem práce restaurátora jsou zacelené, vyčištěné a doplněné historické exponáty. Mohly pak bez problémů postoupit do procesu digitalizace.

Na ukázku uvádíme několik fotografií, které dokumentují stav před a stav po restaurování (poskytl RNDr. Miroslav Široký, CSc).


SEUTTER, Matthäus. Globus Cœlestis in quo omnes Asterismi delineati. August. : impensis Matthæi Seutteri, [1710]. Průměr 21 cm.

 

Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Znečištěná a poškozená glóbová koule

Restaurovaná glóbová koule

Prasklina

Zacelená prasklina

Poškození a ztráty kolem jižního pólu

Opravy kolem jižního pólu

 

BLAEU, Willem Janszoon. NOBILISS.IS ILLUSTRISS.IS[QUE] D.D. Hollandiæ, Zelandiæ ac Westphrisiæ Ordinibus PP. P. Clementiss.is Hanc Terræ Marisq[ue] Sphæram, summâ diligentiâ accuratissime fabricatum, Debiti honoris gratiq[ue] animi testimonium L. M. D.D.D. [Amsterdam ] :  Guilielmus Janssonius Blaeu, 1602. Průměr 24 cm.

 

Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Masivní znečištění rovníkového kruhu a prasklina

Vyčištěný rovnníkový kruh a zacelená prasklina

Znečištěná a poškozená glóbová koule

Restaurovaná glóbová kopule

Prasklina

Zacelená prasklina