O DIGITALIZACI GLÓBŮ

 

Digitalizace starých glóbů patří v posledních letech mezi stěžejní výzkumná témata celé řady odborníků a institucí. Pro zpracování 3D objektů je většinou používáno laserové skenování. Existuje však velmi málo skenerů, které mohou snímat texturu předmětu, a pokud ano, pak v nedostatečné kvalitě. To představuje problém. Proto se dosavadní vývoj dokumentování glóbů ubírá směrem k fotogrammetrickým metodám.

V roce 2013 byly zdigitalizovány 4 glóby. Na dvou z nich pracovali kolegové z belgické univerzity v Ghentu a na zbylých dvou kolegové z ČVUT v Praze. V roce 2015 pracovali vědci z ČVUT na dalších 4 glóbech.

Protože všechny snímané glóby vyžadovaly zvláštní ochranu a režim zacházení, celý proces snímkování proběhl vždy přímo v Mapové sbírce PřF UK v Praze. Ke snímkování byly použity kalibrované digitální fotoaparáty. Snímky byly pořízeny ve formátu RAW a JPEG, v některých případech byl z důvodu velikosti dat zvolen pouze formát JPEG. Velmi důležitou roli při snímkování hraje správné nasvícení, k tomu byla použita sestava 4 profesionálních světel a fotografický stan k eliminaci odlesků. Fotoaparát byl umístěn na stativu a byla použita samospoušť. Snímky byly pomocí programu Agisoft Photoscan zpracovány do podoby 3D modelu. Další editace, především trojúhelníkové sítě, proběhla v programu Geomagic. Celý tento proces výpočtů je velmi komplikovaný a trvá několik dní. Kolegové z ČVUT rovněž připravili program, díky kterému je možné mapové pole glóbu rozvinout do roviny.

V roce 2015 byly vyhotoveny 4 glóby v kvalitě 33,6 Mpix. Modely glóbů, vyhotovené v roce 2013 měly kvalitu pouze 12,5 Mpix, což bylo nedostačující, proto i tyto modely prošly úpravou, kterou provedl student Michal Kowalski a díky níž jsou nyní vystavené v kvalitě 33,6 Mpix. .

Glóbus ve světlém stanu

 

Průběh

Fotografické vybavení


Mapová sbírka PřF UK v Praze při zpracování digitalizovaných glóbů spolupracovala s mnoha odborníky.


Tým z ČVUT pod vedením Prof. Dr. Ing. Karla Pavelky.

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, pavelka@fsv.cvut.cz
Ing. Jan Řezníček
Ing. Zdeňka Bílá

Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra geomatiky
Thákurova 7
166 29 Praha 6


Druhou skupinou je tým Univerzity v Ghentu, který vede Prof. Dr Philippe de Maeyer.

Prof. Dr Philippe de Maeyer, philippe.demaeyer@ugent.be
Prof. Dr. Alain De Wulf, alain.dewulf@ugent.be
Cornelis Stal, cornelis.stal@ugent.be

Adresa:
Department of Geography
Ghent University
Krijgslaan 281, S8
9000 Ghent
Belgium


Další osobou, která na zřístupnění glóbů pracovala, je student PřF UK v Praze Michal Kowalski.

Bc. Michal Kowalski, michal.kowalski@seznam.cz