Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR za finanční podpory Ministerstva kultury (DF11P01OVV003)

© Mapová sbírka, 2015 © fotografie Mapová sbírka, Michal Kowalski