Mapová sbírka PřF UK obsahuje 10 modelů, 22 samostatných plastických map a 2 plastické atlasy (celkem o 25 plastických mapách). Dohromady tedy Mapová sbírka disponuje 10 modely a 47 plastickými mapami.

V galerii lze prohlížet celkem 32 exponátů, z toho prvních 12 objektů jako 2D fotografie i virtuální 3D modely a zbylých 20 pouze jako 2D fotografie.


Stránky jsou vyvíjeny pro Google Chrome v. 46.0.2490.80 m. V jiných prohlížečích mohou nastat komplikace při prohlížení virtuálních 3D modelů.


Galerie modelů a plastických map