ODKAZY

 

Digitální Mapová sbírka
Staré mapy, plány, atlasy. 60 tisíc map a atlasů prohledáte rychle a v nejvyšší kvalitě.
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/uk.jpg

 

 

Mapová sbírka PřF UK v Praze

http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/uk.jpg

 

 

Digitální repozitář Univerzity Karlovy
Mapová sbírka ročně zpřístupňuje kolem 11 000 mapových objektů, které jsou zoomovatelné a dostupné 24 hodin denně ve formátu jpeg2000 v rozlišení 300 DPI.
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/uk.jpg

 

 

StaréMapy.cz
V projektu StaréMapy.cz je k dispozici několik tisíc digitalizovaných historických map, se kterými je možné pracovat a porovnávat s vyobrazením stejných lokalit na dnešních mapách.
http://www.staremapy.cz/img/old-map.png

 

 

Geografická bilbliografie ČR online
Obsahuje bilbiografické záznamy bohemikálních geografických dokumentů k počátkům knihtisku.
Geografická bibliografie ČR online

 

 

OldMapsOnline.org
Portál umožňuje uživateli vyhledávat on-line digitální historické mapy celé řady různých sbírek na světě.
http://project.oldmapsonline.org/_/rsrc/1333154023049/design/banner-omo-web-88x31.png

 

 

Portál Profesora RNDr. Karla Kuchaře
Portál Profesora RNDr. Karla Kuchaře je věnován významnému představiteli tzv. albertovské školy, jehož život a dílo byly padesát let spjaty s Geografickým ústavem a Mapovou sbírkou PřF UK v Praze.
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/logo_kuchar.png

 

 

Portál Docenta RNDr. Ludvíka Muchy
Portál Docenta RNDr. Ludvíka Muchy je věnován významnému historickému kartografovi a pedagogovi.
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/logo_mucha.png

 

 

UK partner projektu TEMAP
http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/images/logo_temap_uk.png