Overview Overview Search Search Up Up
Summary
summary List of files selected for download.
  • p.f. 1958 - Aretinova mapa zábřežského okolí z roku 1623    License: Mapová sbírka PřF UK v Praze   Size: 783.23 KB
License Agreement:

Kartografická a vědecká díla smějí být použita pouze pro studijní účely, je zakázáno používat je ke komerčním účelům v jakékoli hmotné či nehmotné formě nebo je aplikovat či modifikovat.

I accept the above conditions.