Overview Overview Search Search Up Up
Download details
 Zhodnocení dvouletého a výhled do pětiletého plánu v zeměměřictví Zhodnocení dvouletého a výhled do pětiletého plánu v zeměměřictví

KUCHAŘ, Karel. [Zhodnocení dvouletého a výhled do pětiletého plánu v zeměměřictví]. Kartografický přehled. 1948, č. 3, s. 105.

Data

Version
Size69.56 KB
Downloads7
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1948
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download