Overview Overview Search Search Up Up
Summary
summary List of files selected for download.
  • J. Drecka, H. Tuszyńska-Rekawek: National and regional atlases    License: Mapová sbírka PřF UK v Praze   Size: 146.29 KB
License Agreement:

Kartografická a vědecká díla smějí být použita pouze pro studijní účely, je zakázáno používat je ke komerčním účelům v jakékoli hmotné či nehmotné formě nebo je aplikovat či modifikovat.

I accept the above conditions.