Overview Overview Search Search Up Up
Download details
Činnost Kartografického oddělení geografického ústavu ČSAV v roce 1968 Činnost Kartografického oddělení geografického ústavu ČSAV v roce 1968

KUCHAŘ, Karel. Činnost Kartografického oddělení geografického ústavu ČSAV v roce 1968. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1969, roč. 1969, č. 74, s. 145-180146.

Data

Version
Size94.09 KB
Downloads24
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1969
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download