Overview Overview Search Search Up Up
Download details
 Diskusní poznámka ke Komenského mapě, vydání 1664 Diskusní poznámka ke Komenského mapě, vydání 1664

KUCHAŘ, Karel. Diskusní poznámka ke Komenského mapě, vydání 1664. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1969, roč. 1969, č. 74, s. 41-42.

Data

Version
Size70.84 KB
Downloads37
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1969
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download