Overview Overview Search Search Up Up
Download details
 Hans Mžik: Al-Istahri und seine Landkarten im Buch Hans Mžik: Al-Istahri und seine Landkarten im Buch "Suwar al-akālim

KUCHAŘ, Karel. Hans Mžik: Al-Istahri und seine Landkarten im Buch "Suwar al-akālim: Wien 1965, 135 s., 21 příloh. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Roč. 71, č. 3 (1966), s. 304.

Data

Version
Size73.26 KB
Downloads44
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1966
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download