Overview Overview Search Search Up Up
Download details
Henryk Kot: Historia nowożytnej kartografii Śląska 1800-1939 Henryk Kot: Historia nowożytnej kartografii Śląska 1800-1939

KUCHAŘ, Karel. Henryk Kot: Historia nowożytnej kartografii Śląska 1800-1939. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1973, roč. 78, č. 1, s. 78.

Data

Version
Size79.23 KB
Downloads43
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1973
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download