Overview Overview Search Search Up Up
Download details
 Podplukovník Matěj Semík Osmdesátníkem Podplukovník Matěj Semík Osmdesátníkem

KUCHAŘ, Karel. Podplukovník Matěj Semík Osmdesátníkem. Kartografický přehled. 1949, č. 4, s. 49-51.

Data

Version
Size130.72 KB
Downloads24
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1949
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download