Overview Overview Search Search Up Up
Download details
 RNDr. h. c. prof. Jos. Liznar RNDr. h. c. prof. Jos. Liznar

KUCHAŘ, Karel. RNDr. h. c. prof. Jos. Liznar. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1932, roč. 38, č. 1, s. 175-176.

Data

Version
Size133.73 KB
Downloads30
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1932
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download