Overview Overview Search Search Up Up
Download details
 Skadarské jezero Skadarské jezero

KUCHAŘ, Karel. Skadarské jezero. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1936, roč. 42, č. 1, s. 164-165.

Data

Version
Size182.89 KB
Downloads27
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1936
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download