Overview Overview Search Search Up Up
Download details
Spojení s Prahou podle izochronických map Československa Spojení s Prahou podle izochronických map Československa

KUCHAŘ, Karel. Spojení s Prahou podle izochronických map Československa. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Roč. 68, č. 2 (1963), s. 179-180.

Data

Version
Size382.72 KB
Downloads35
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1963
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download