Overview Overview Search Search Up Up
Download details
Steinhausův longimetr Steinhausův longimetr

KUCHAŘ, Karel. Steinhausův longimetr. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1956, roč. 61, č. 3, s. 233.

Data

Version
Size64.72 KB
Downloads32
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1956
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download