Overview Overview Search Search Up Up
Download details
Wilhelm Bonacker: Karten-Wörterbuch Wilhelm Bonacker: Karten-Wörterbuch

KUCHAŘ, Karel. Wilhelm Bonacker: Karten-Wörterbuch. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1973, roč. 78, č. 4, s. 313-314.

Data

Version
Size74.57 KB
Downloads29
Language Česky
LicenseMapová sbírka PřF UK v PrazeTooltip
Author
Website
Price
Created1973
Created byMapová sbírka PřF UK
Changed
Changed byMapová sbírka PřF UK

Download