Archiválie

Archiválie Jaromíra Janky jsou zpřístupněny díky licenci na základě smluv, které laskavě poskytli dědicové práv.

 

Křestní list   Oddací list   Továrna Janka   29. Sympozium - program.jpg   Kartograf_Janka.jpg
Jaromír Janka - Křestní list   Jaromír Janka - Oddací list   Továrna Janka v Radotíně   29. sympozium - program  

Kartograf Jaromír Janka
od Ludvíka Muchy

                 
    Parte 1   Parte 2   Úmrtní list    
    Jaromír Janka - Parte 1   Jaromír Janka - Parte 2   Jaromír Janka - Úmrtní list