Bio-bibliografie

  • GARDAVSKÝ, Václav. Šedesátiny doc. dr. Jaromíra Janky. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1968, roč. 73, č. 2, str. 160-161.
  • Häufler, Vlastislav. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967. Vyd. 1. Praha: Universita Karlova, 1967. 421 s., 20 s. fot. příl.
  • Mištera, Ludvík, ed. Univ. doc. RNDr. Jaromír Janka. Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. Zeměpis. 7. [sv.]. 1. vyd. Praha: SPN, 1972, str. 5-10.
  • MIŠTERA, Ludvík, 1976, Univ. doc. RNDr. Jaromír Janka, CSc., zemřel. Sborník Československé společnosti zeměpisné. 1976, roč. 81, č. 3, str. 214-215.
  • MUCHA, Ludvík. Kartograf Jaromír Janka. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2011, str. 5-13. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. ISSN 0232-0916.