Achiválie

 th 02 jmenovani clen komise th 03 jmenovani predseda komise  th 04 parte   th 07 jmenovani odborny asistent Stránka 1
Jmenovací dekret
doc. Muchy členem komise u státní magisterské zkoušky
Jmenovací dekret
doc. Muchy předsedou komise u státní magisterské zkoušky
Parte doc. Muchy

Jmenovací dekret
doc. Muchy odborným asistentem

 

Ludvík Mucha kartograf PřF UK, jedna z posledních fotografií Profesor K. Kuchař při gratulaci doc. L. Muchovi
u příležitosti jeho promoce

Docent Mucha na semináři k 100. výročí narození prof. Karla Kuchaře