Webové odkazy

Webový odkaz na článek Ludvíka Muchy:

  • Zeměměřič

MUCHA, Ludvík. Joan Blaeu: Atlas Maior 1665. Zeměměřič. 2006, 1+2, s. 11-13. 2006, 3, s. 10-15. Dostupné také z: http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1987

 

Webové odkazy na stránky o Ludvíku Muchovi:

  • Česká geografická společnost

MARTÍNEK, Jiří. Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. zemřel. In: Česká geografická společnost [online]. 20. 5. 2012 [cit. 22. 6. 2015]. Dostupné z: http://geography.cz/2012/05/doc-rndr-ludvik-mucha-csc-zemrel/

MARTÍNEK, Jiří. Zemřel docent Ludvík Mucha. Informace České geografické společnosti. 2012, 31, 2, s. 69-70. ISSN 1213-1075. Dostupné také z: http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/2012/10/icgs022012_lide.pdf

  • České vexilologické stránky

Ludvík Mucha. České vexilologické stránky [online]. [cit. 22. 6. 2015]. Dostupné z: http://www.vexilologie.cz/lmucha.php

  • Databáze knih

Ludvík Mucha. In: Databáze knih [online]. ©2008-2015 [cit.22. 6. 2015]. Dostupné z: http://www.databazeknih.cz/autori/ludvik-mucha-22750

  • Historická geografie

MARTÍNEK, Jiří. Ludvík Mucha (29. 6. 1927 Ervěnice u Mostu – 13. 5. 2012 Třebotov, okr. Praha-západ). In: Historická geografie, 2012, 38, 2, s. 376-377. ISSN 0323-0988. Dostupné také z: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/casopisy-elektronicky-na-web/2-2012/hg-38-2-2012-z.pdf

  • Kartografická společnost ČR 

Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. (†2012). In: Kartografická společnost ČR. ©2014 [cit. 7. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.czechmaps.cz/o-spolecnosti/vybor-kartograficke-spolecnosti-cr/doc-rndr-ludvik-mucha-csc-%E2%80%A0-2013/

  • Multimediální materiály pro výuku kartografie

Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. In: Multimediální materiály pro výuku kartografie [online]. [cit. 7. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.kartografie.webzdarma.cz/os/mucha.html

  •  Wikipedie

Ludvík Mucha. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 7. 9. 2015]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Mucha

  • Zeměměřič

MARTÍNEK, Jiří. doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. In: Zeměměřič [online]. 22. 5. 2012 [cit. 15. 7. 2015]. Dostupné z: http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=919