Bio-bibliografie

ADAM, Dušan. Ludvík Mucha: autor soupisu českých učebnic kartografie. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2010, s. 110-111. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. ISSN 0232-0916.

ADAM, Dušan. Staré mapy Ivančic a okolí na novoročenkách v podání Ludvíka Muchy. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2010, s. 106-109. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. ISSN 0232-0916.

ČAPEK, Richard. K šedesátinám Ludvíka Muchy. Sborník Československé geografické společnosti. 1987, 92, 2, 137-140. ISSN 0231-5300. 

Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. sedmdesátiletý. In: Historická geografie. Miscellanea. Praha: Historický ústav, 1997, s. 360-362. ISSN 80-85268-67-1. 

Ludvík Mucha. České vexilologické stránky [online]. [cit. 22. 6. 2015]. Dostupné z: http://www.vexilologie.cz/lmucha.php

MARTÍNEK, Jiří. doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. In: Zeměměřič [online]. 22. 5. 2012 [cit. 15. 7. 2015]. Dostupné z: http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=919

MARTÍNEK, Jiří. doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. zemřel. In: Česká geografická společnost [online]. 20. 5. 2012 [cit. 22. 6. 2015]. Dostupné z: http://geography.cz/2012/05/doc-rndr-ludvik-mucha-csc-zemrel/

Martínek, Jiří. Ludvík Mucha (29. 6. 1927 Ervěnice u Mostu – 13. 5. 2012 Třebotov, okr. Praha-západ). In: Historická geografie, 2012, 38, 2, s. 376-377. ISSN 0323-0988. Dostupné také z: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/casopisy-elektronicky-na-web/2-2012/hg-38-2-2012-z.pdf.

MARTÍNEK, Jiří a Miloslav MARTÍNEK. Kdo byl kdo: Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. s. 297. ISBN 80-85983-50-8.

MARTÍNEK, Jiří. Zemřel docent Ludvík Mucha. Informace České geografické společnosti. 2012, 31, 2, s. 69-70. ISSN 1213-1075. Dostupné také z: http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/2012/10/icgs022012_lide.pdf

PÍCHA, František. K životnímu jubileu Doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. Genealogické a heraldické informace 2007. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2007, 12: 157-158. ISSN 0862-8963.

ŠVEJDA, Antonín. Ludvík Mucha osmdesátiletý. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2010, s. 95-105. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. ISSN 0232-0916.